Blijven er nog echte ZZP’ers blijven er nog over door de Wet DBA?

Volgens de taxatie van staatssecretaris Wiebes was 2 tot 14% van de zelfstandige ondernemers een schijnzelfstandige. Met alle verzoeken om informatie en toelichting die wij ontvangen van ZZP’ers en opdrachtgevers is de vraag nog maar hoeveel dat aantal na de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) er uit gaat zien. Het gaat erop lijken, dat het percentage vele malen hoger zal komen te liggen. En ook de onbekendheid met de nieuwe wetgeving zal naar ons idee in de (nabije) toekomst leiden tot problemen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Het was onder de VAR ook vrij eenvoudig. De opdrachtgever werd (zo goed als) volledig gevrijwaard en de “pakkans” voor de ZZP’er was bijna net zo groot als de kans op het winnen van de Staatsloterij.

Dat is dus verleden tijd. De antwoorden die staatssecretaris Wiebes op 26 april jl. aan de Tweede Kamer gaf op vragen van Kamerlid Omtzigt én de informatie van de belastingdienst (webinars en op website) maken, dat het vanaf 1 mei a.s. wel heel lastig wordt om niet in een (fictief) dienstverband terecht te komen. Met alle (financiële) gevolgen van dien. Uitgezonderd natuurlijk het leveren van producten en/of diensten aan particulieren.

Onder een modelovereenkomst werken hoeft niet. Maar opdrachtgevers zoeken wel de zekerheid en wensen daar dus veelal mee te werken. Soms lijkt het er meer op dat i.p.v. het te kunnen komen tot een oordeel over de afwezigheid van een dienstbetrekking het leidt tot het komen van een oordeel over de AANWEZIGHEID van een dienstbetrekking.

Er wordt dus een schijnzekerheid gecreëerd. Eigenlijk is het enige dat vaststaat in de overeenkomst het door de belastingdienst geel gearceerde gedeelte. De rest is allemaal vaag. Wiebes geeft ook aan, welke factoren een indicatie kunnen zijn voor een (mogelijk) dienstverband. Deze factoren worden in onderlinge samenhang bezien.

Zo is vervanging tijdens zwangerschap iets wat niet meer kan, bleek tijdens een Webinar van de belastingdienst. Nu is zwangerschap een gezonde “ziekte”. Maar in het verlengde kan dus de vraag worden gesteld, hoe er wordt gekeken naar vervanging bij ziekte. Of bij tijdelijke vervanging tot een nieuwe medewerker is gevonden. Of het deelnemen aan reguliere vergaderingen/werkoverleggen kunnen ook een aanwijzing zijn. Of het beschikbaar stellen van bedrijfskleding. Of als ZZP’er deelnemen aan cursussen/opleidingen welke door de opdrachtgever gehouden worden. Of ….. Er kunnen nog veel meer voorbeelden worden aangehaald, maar daarmee verandert de problematiek niet.